Login

logo_twitter_full‚Äč
Volg ons op Twitter

Burgemeester Dales Prijs uitreiking

De vrijwilligers van Heumensoord verrichten hun werkzaamheden veelal op de achtergrond. Nu staan ze op de voorgrond want ze hebben op 5 februari de Burgemeester Dales Prijs ontvangen in de vorm van een roos met een oorkonde. Hanneke, vrijwilligster bij onze afdeling, vond het mooi dat er tijdens deze bijeenkomst ook werd stil gestaan bij artikel 1 uit de grondwet:
'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'
Het zou mooi zijn als alle mensen die zich in Nederland bevinden erbij stil zouden staan dat we dit met elkaar hebben afgesproken.                                                                                                                                                           (23-02-2016, foto: Rode Kruis)

Jaarlijks gaat deze prijs naar mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden en de gelijke behandeling van achtergestelde groepen. Tijdens de prijsuitreiking door staatssecretaris Jetta Klijnsma, was er naast haar mooie lezing ook een voorstelling van het COC in het kader van transgenders en homoseksualiteit bij vluchtelingen.